Oddział Podkarpacki PTOiTr

NR RACHUNKU KONTA OP PTOiTr - Santander Consumer Bank S.A.: 91 1090 2750 0000 0001 3241 2742
e-mail: info@ptoitr.rzw.net.pl
NIP: 532-17-20-864 KRS: 0000122867 REG.: 930821085

 
 
 
 


UWAGA !!!

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Głównego PTOiTr składki członkowskie za dany rok kalendarzowy powinny zostać uregulowane przez członka do końca pierwszego kawartału danego roku kalendarzowego (tj. do 31 marca danego roku za który należy uiścić składkę).

 Prezes OP PTOiTr
 Sławomir SnelaKomunikat odnośnie wysokości składek dla członków PTOiTr:

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu PTOiTr w Toruniu 22.09.2007 – Członek Zwyczajny 150zł, Członek Nadzwyczajny 100zł.
Emeryci – członkowie PTOiTr są zwolnieni z płatności !!!
Prosimy Szanownych Kolegów o uregulowanie wszystkich zaległych składek oraz o bieżące i regularne wpłaty !!!!

Komunikat dla lekarzy specjalizujących się:

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Zarząd OP PTOiTr przypomina, że zgodnie z programem specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu udział specjalizujących się lekarzy w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii jest obowiązkowy.

Komunikaty Oddziały i Pododdziały
kropka KOMUNIKAT
OP PTO i Tr serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowo-naukowe organizowane przez Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych połączone z obchodami jubileuszu XX-lecia Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci, które odbędzie w dniu 28.09.2019 w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 48. Szczegółowy program spotkania zostanie wkrótce zamieszczony na stronie Oddziału oraz przesłany do Państwa droga elektroniczną.

Termin: 28.09.2019r
Miejsce: Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 48
Agenda spotkania: Pobierz plik