Oddział Podkarpacki PTOiTr

NR RACHUNKU KONTA OP PTOiTr - Bank Zachodni WBK: 91 1090 2750 0000 0001 3241 2742
e-mail: info@ptoitr.rzw.net.pl
NIP: 532-17-20-864 KRS: 0000122867 REG.: 930821085

 
 
 
 


UWAGA !!!

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Głównego PTOiTr składki członkowskie za dany rok kalendarzowy powinny zostać uregulowane przez członka do końca pierwszego kawartału danego roku kalendarzowego (tj. do 31 marca danego roku za który należy uiścić składkę).

 Prezes OP PTOiTr
 Artur HarmataZarząd OP PTOiTr zaprasza na: Osteosynthese International 2018 w dniach 6-8 września 2018 r. w Poznaniu. Więcej informacji stronie:

http://www.osteosynthese2018.pl/

Zarząd OP PTOiTr zaprasza na drugą edycję: EFORT CONVENTION w dniach 6-8 grudnia 2018 r. w Poznaniu. Więcej informacji stronie:

http://www.efortconvention.eu/

Komunikat odnośnie wysokości składek dla członków PTOiTr:

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu PTOiTr w Toruniu 22.09.2007 – Członek Zwyczajny 150zł, Członek Nadzwyczajny 100zł.
Emeryci – członkowie PTOiTr są zwolnieni z płatności !!!
Prosimy Szanownych Kolegów o uregulowanie wszystkich zaległych składek oraz o bieżące i regularne wpłaty !!!!

Komunikat dla lekarzy specjalizujących się:

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Zarząd OP PTOiTr przypomina, że zgodnie z programem specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu udział specjalizujących się lekarzy w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii jest obowiązkowy.

Komunikaty Oddziały i Pododdziały
kropka KOMUNIKAT
Zarząd OP PTOiTr informuje, że w dniu 24 listopada 2018 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OP PTOiTr połączone z wyborem nowych władz Zarządu oraz warsztaty prawnicze pt."Prawo w praktyce lekarza ortopedy w świetle zmian prawa medycznego".
Termin: 24 listopad 2018 r., godzina 9:00 w Rezydencji Alabaster & SPA (program)
kropka KOMUNIKAT
Zarząd OP PTOiTr serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowo-naukowe organizowane przez oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpitala Powiatowego im.Ludwika Rydygiera w Lubaczowie.
Termin: 13 październik 2018 r., godz. 09.00, Grand Hotel Boutique w Rzeszowie (program)